aanmelden
Gitarist.nl colofon
Gitarist is een uitgave van:
Uitgeverij De Inzet b.v.
Postbus 11497 • 1001 GL Amsterdam
Bezoekadres: Rozenstraat 206 • 1016 PA Amsterdam
tel. 020 675 5308 • fax: 020 531 2019

Emailadressen:
Abonnementsadministratie: abo@gitarist.nl
Redactie: info@gitarist.nl
Adverteren: ads@k18.nl

Gitarist.nl beheer:
Musicpublishers.nl

Hoofdredactieteam:
Erk Willemsen (algemeen) erk@k18.nl, Co Koenen (adjunct) co@gitarist.nl, Steven Faber (tests) steven@gitarist.nl

Eindredactie:
Co Koenen

Medewerkers:
Mike Cachola, John Denekamp, Jan Peter Eerenberg, Martijn Govers, Stefan Heger, Vincent van der Horst, Ricardo Jupijn, Jos Kamphuis, Frank Laan, Henk de Ligt, Tom Nijhof, Kevin Pasman, Martine Sipma, Gertjan Smit, Oscar Timans, Henk Visser, Paul van de Vlasakker, Martin Zand Scholten

Fotografie:
Rob Bakker, Dennis Boxem, Fred van Diem, Mark van Schaick, Andreas Terlaak

Vormgeving:
Nils Jonkers nils@landgraphics.nl, m.m.v. Marjorie Brinkhuis (LandGraphics)

Uitgever:
Erk Willemsen

Bladmanagement & Traffic:
Gilles Graafland gilles@landgrpahics.nl

Sales & Marketing:
Ronald Willemsen ronald@k18.nl

Advertentieacquisitie:
Ronald Willemsen, Ollie Schmitz, Erk Willemsen
ads@k18.nl, tel. 020 675 5308

Abonnementenadministratie:
Mirjam Berendse
abo@gitarist.nl

Boekhouding:
Mirjam Berendse
gitaristfactuur@uitgeverijdeinzet.nl

Druk- en bindwerk:
Drukkerij Ten Brink - Meppel
Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn of enige andere manier, worden verveelvoudigd of opgeslagen, zonder voorafgaande toestemming. Zonder schriftelijke goedkeuring is het niet geoorloofd dit blad op te nemen of ter beschikking te stellen van een leesportefeuille. De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ISSN: 0928-8007